V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Serdecznie zapraszamy na V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, które odbędzie się w dniach 25-26.03.2023 r.. Sympozjum jest organizowane przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w formie online na platformie Microsoft Teams. 

Najważniejsze informacje o V PSSCh:

🧪 kiedy: 25-26.03.2023 
🧪 gdzie: on-line za pomocą platformy Microsoft Teams
🧪 udział: BEZPŁATNY
🧪 dla kogo: studenci, doktoranci, młodzi naukowcy 👩‍🔬 👨‍🔬
🧪 rejestracja 23.01.2023-05.03.2023
🧪wysyłanie abstraktów: do 1.04.2022 na adres pssch2023@gmail.com 
🧪 forma wystąpienia: komunikat ustny lub poster 📋 📊
🧪 temat: badania własne lub popularnonaukowe 🔬 📚
🧪 dyscypliny: chemia, ekologia oraz ochrona środowiska⚗ 🌍 🌳 🦠
🧪 kontakt: email: pssch2023@gmail.com lub przez fanpage 👋
🧪 potwierdzenie uczestnictwa: książka abstraktów oraz certyfikat 📖 📃
🧪 organizatorzy: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 🚴‍♀ 🧍‍♀ 🧍 🧍‍♂
Dodatkowo zapraszamy na stronę:
🧪 strona konferencji: http://pssch2023.pl

Celem Sympozjum jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem jak najwięcej cech standardowej konferencji. V PSSCh jest skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularno-naukowy) z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych. Sympozjum jest całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne – zarówno dla uczestników czynnych jak i biernych. Mając na uwadze pandemię COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i prowadzących, czwarta edycja również zostanie przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wśród Komitetu Organizacyjnego i Naukowego znajdą się przedstawiciele Uczelni wchodzących w skład Uczelni Farenheita. 

Więcej informacji dostępne jest na stronie wydarzenia