Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

W pierwszej połowie czerwca Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Są one dostępne na stronie MEiN

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.