Zbiór porad dla doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów przedstawia wybór porad przygotowanych przez członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Opracowanie to powstało na rzecz projektu Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca (SMNS KRD) współfinansowanego ze środków MNiSW w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2020 r.”

LINK DO ZBIORU PORAD