Nasz Partner zrobił niesamowitą bazę wiedzy! Koniecznie przeczytajcie i odwiedźcie.

Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie nie tylko medyczne i naukowe, ale również społeczne. Pokazała ona wyraźnie, że w sytuacji kryzysu, którego pokonanie wymaga racjonalnych zachowań podejmowanych w skali całego społeczeństwa, kluczowego znaczenia nabiera zapewnienie szerokiego dostępu do rzetelnych informacji i danych.

Platforma REGIONAL COVID-HUB już od pierwszych miesięcy pandemii dostarcza decydentom i mieszkańcom Wielkopolski aktualne i szczegółowe dane epidemiologiczne i genomiczne z regionu, a także stanowi sprawdzone źródło wiedzy naukowej i popularnonaukowej. W ramach ogólnodostępnego portalu oferuje ona, zebrane w jednym miejscu, najważniejsze informacje i e-usługi przydatne w zrozumieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej i przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Na portalu dostępne są:

  • statystyki dotyczące sytuacji epidemicznej w Wielkopolsce (z podziałem na powiaty oraz gminy), które umożliwiają śledzenie aktualnej sytuacji oraz archiwalną analizę rozwoju pandemii;
  • interaktywna mapa obrazująca zmienność genetyczną SARS-CoV-2 na terenie województwa;
  • baza wiedzy zawierającą krótkie teksty oraz materiały audiowizualne i graficzne, które w przejrzysty sposób prezentują podstawowe informacje na temat SARS-CoV-2 oraz profilaktyki i diagnostyki zakażeń tym wirusem;
  • kompleksowe pakiety edukacyjne z zakresu podstaw wirusologii, immunologii i epidemiologii, obejmujące: scenariusze edukacyjne, gotowe prezentacje multimedialne oraz materiały pomocnicze dla nauczycieli biologii i wychowawców, a także uczniów.

Platforma oferuje również bezpłatne i bezpieczne narzędzie do komunikacji multimedialnej oraz przestrzeń do przechowywania i wymiany danych. A to wszystko dostępne jest na stronie.

Platforma REGIONAL COVID-HUB została stworzona przez pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego dzięki wsparciu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (projekt nr RPWP.02.01.01-30-0001/20-00).