Archiwum szkoleń

Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-30 18:30:00

Dowiedz się więcej

Mobilność naukowa – jak napisać dobrą aplikację i wziąć udział w wyjeździe zagranicznym?

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-25 19:30:00

Dowiedz się więcej

Popularyzacja nauki, czyli sztuka prezentowania

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-23 20:30:00

Dowiedz się więcej

Konkursy Horyzont Europa, granty na innowacje i open science

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-15 18:00:00

Dowiedz się więcej

Prawne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-03 20:30:00

Dowiedz się więcej

Wykorzystanie elektronicznych baz danych – systematyczny przegląd literatury

Data zakonczenia szkolenia: 2022-10-24 19:00:00

Dowiedz się więcej

Jak napisać wysokiej jakości artykuł naukowy?

Data zakonczenia szkolenia: 2022-10-24 21:00:00

Dowiedz się więcej

Planowanie projektów samorządowych pod kątem pozyskiwania partnerów

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-25 20:30:00

Dowiedz się więcej

Polityka publikacyjna polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Jak pisać artykuły naukowe?

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-23 20:30:00

Dowiedz się więcej

Budowanie, kierowanie oraz organizacja efektywnego zespołu

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-17 20:30:00

Dowiedz się więcej

Tworzenie modelu badawczego i operacjonalizacja zmiennych badawczych

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-16 19:00:00

Dowiedz się więcej

Metodologia pisania dysertacji doktorskiej

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-11 20:30:00

Dowiedz się więcej

Z szuflady do biznesu – komercjalizacja wyników badań naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-30 18:30:00

Dowiedz się więcej

Jak skutecznie prezentować wyniki badań naukowych? – sztuka wystąpień publicznych

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-29 19:00:00

Dowiedz się więcej

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-25 20:00:00

Dowiedz się więcej

Jak napisać wysokiej jakości artykuł naukowy?

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-22 19:00:00

Dowiedz się więcej

Formułowanie hipotez

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-15 20:00:00

Dowiedz się więcej

Organizowanie działalności społecznej/samorządowej

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-04 20:30:00

Dowiedz się więcej

Budowanie, kierowanie oraz organizacja efektywnego zespołu

Data zakonczenia szkolenia: 2021-10-28 19:30:00

Dowiedz się więcej

Zostań Spidermanem, czyli o budowaniu sieci kontaktów w nauce i biznesie

Data zakonczenia szkolenia: 2021-10-21 18:00:00

Dowiedz się więcej

Dobór zmiennych i ich pomiar w badaniach naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2021-10-14 19:30:00

Dowiedz się więcej

Jak przygotować się do oceny śródokresowej?

Data zakonczenia szkolenia: 2021-10-11 18:00:00

Dowiedz się więcej

Moje metody popularyzowania nauki – Dawid Myśliwiec

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-27 19:00:00

Dowiedz się więcej

Formułowanie hipotez

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-26 20:00:00

Dowiedz się więcej

Jak napisać wysokiej jakości artykuł naukowy?

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-18 19:30:00

Dowiedz się więcej

3 Z dla Kariery! Zmobilizuj – się. Zaplanuj – mobilność. Zdobądź – grant Horyzont 2020/ Horyzont Europa.

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-16 16:00:00

Dowiedz się więcej

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-09 16:00:00

Dowiedz się więcej

Jak skutecznie prezentować wyniki badań naukowych?

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-05 20:00:00

Dowiedz się więcej

Studia doktoranckie a tryb uzyskania stopnia doktora

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-02 19:00:00

Dowiedz się więcej