Archiwum szkoleń

Działania B+R – współpraca z otoczeniem zewnętrznym i nowe trendy w komercjalizacji

Data zakonczenia szkolenia: 2023-11-30 19:00:00

Dowiedz się więcej

Efektywna prezentacja naukowa i współpraca z mediami

Data zakonczenia szkolenia: 2023-11-28 20:00:00

Dowiedz się więcej

Komunikacja naukowa: od teorii do praktyki

Data zakonczenia szkolenia: 2023-11-27 21:00:00

Dowiedz się więcej

Charyzmatyczny mówca w rozmowach biznesowych

Data zakonczenia szkolenia: 2023-11-23 19:30:00

Dowiedz się więcej

Marketing innowacji, czyli jak wdrożyć nowy produkt na rynek

Data zakonczenia szkolenia: 2023-11-22 20:00:00

Dowiedz się więcej

Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa

Data zakonczenia szkolenia: 2023-11-20 19:00:00

Dowiedz się więcej

Współpraca młodych naukowców ze społeczno-gospodarczym otoczeniem oraz aspekty ekonomiczne i komercjalizacja badań naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2023-11-20 18:00:00

Dowiedz się więcej

Mediacja w środowisku akademickim

Data zakonczenia szkolenia: 2023-11-23 20:00:00

Dowiedz się więcej

Nowoczesne narzędzia IT w badaniach naukowych, popularyzacji i komercjalizacji nauki

Data zakonczenia szkolenia: 2023-09-21 19:00:00

Dowiedz się więcej

Tajemnica w pracy badacza. Jak uchronić wyniki prac badawczych przed nieuczciwym wykorzystaniem?

Data zakonczenia szkolenia: 2023-09-20 19:30:00

Dowiedz się więcej

Czy warto napisać dobrą rozprawę doktorską i jak to (ewentualnie) zrobić?

Data zakonczenia szkolenia: 2023-09-19 19:00:00

Dowiedz się więcej

Prawo do korzystania z wyników prac naukowo-badawczych

Data zakonczenia szkolenia: 2023-09-18 18:00:00

Dowiedz się więcej

Tworzenie modelu badawczego i operacjonalizacja zmiennych badawczych

Data zakonczenia szkolenia: 2023-09-05 19:00:00

Dowiedz się więcej

Montaż i techniki audio – czyli co zrobić by dźwięk brzmiał dobrze

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-22 20:00:00

Dowiedz się więcej

Montaż video – intensywny kurs podstawowy

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-17 20:00:00

Dowiedz się więcej

Jak popularyzować naukę w social mediach? Czyli o nauce na YouTubie, Instagramie i Spotify

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-21 19:00:00

Dowiedz się więcej

Nauka w Kadrze – czyli jak popularyzować naukę przez wideo

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-30 19:00:00

Dowiedz się więcej

Podcast w 5 krokach

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-09 20:00:00

Dowiedz się więcej

Ja popularyzator – budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-08 18:30:00

Dowiedz się więcej

Własność intelektualna w warsztacie młodego badacza

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-28 19:00:00

Dowiedz się więcej

Popularyzacja badań naukowych i ich komercjalizacja w obszarach społecznych i humanistycznych

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-10 20:00:00

Dowiedz się więcej

PRINCE 2 – jako metodyka do zarządzania projektami realizowanymi w uczelni/instytucie badawczym

Data zakonczenia szkolenia: 2023-08-08 20:00:00

Dowiedz się więcej

Komunikacja i budowanie pozytywnych relacji: skuteczne interakcje w środowisku naukowym

Data zakonczenia szkolenia: 2023-07-27 19:30:00

Dowiedz się więcej

Profesjonalne wystąpienia publiczne – sztuka prezentacji i przekonywania

Data zakonczenia szkolenia: 2023-07-25 20:00:00

Dowiedz się więcej

Z szuflady do biznesu – komercjalizacja wyników badań naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2023-07-24 19:00:00

Dowiedz się więcej

“Handlarze wątpliwości” i inne wyzwania komunikacyjne

Data zakonczenia szkolenia: 2023-07-12 20:00:00

Dowiedz się więcej

Jak skutecznie komunikować tematy kontrowersyjne?

Data zakonczenia szkolenia: 2023-07-11 20:00:00

Dowiedz się więcej

Przygotowywanie tekstów akademickich w naukach społecznych (i humanistycznych)

Data zakonczenia szkolenia: 2023-07-20 19:00:00

Dowiedz się więcej

Metodologia pisania dysertacji doktorskiej

Data zakonczenia szkolenia: 2023-07-18 19:30:00

Dowiedz się więcej

Samorządność doktorancka w idei i praktyce

Data zakonczenia szkolenia: 2023-07-12 19:00:00

Dowiedz się więcej

Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-30 18:30:00

Dowiedz się więcej

Mobilność naukowa – jak napisać dobrą aplikację i wziąć udział w wyjeździe zagranicznym?

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-25 19:30:00

Dowiedz się więcej

Popularyzacja nauki, czyli sztuka prezentowania

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-23 20:30:00

Dowiedz się więcej

Konkursy Horyzont Europa, granty na innowacje i open science

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-15 18:00:00

Dowiedz się więcej

Prawne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2022-11-03 20:30:00

Dowiedz się więcej

Wykorzystanie elektronicznych baz danych – systematyczny przegląd literatury

Data zakonczenia szkolenia: 2022-10-24 19:00:00

Dowiedz się więcej

Jak napisać wysokiej jakości artykuł naukowy?

Data zakonczenia szkolenia: 2022-10-24 21:00:00

Dowiedz się więcej

Planowanie projektów samorządowych pod kątem pozyskiwania partnerów

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-25 20:30:00

Dowiedz się więcej

Polityka publikacyjna polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Jak pisać artykuły naukowe?

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-23 20:30:00

Dowiedz się więcej

Budowanie, kierowanie oraz organizacja efektywnego zespołu

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-17 20:30:00

Dowiedz się więcej

Tworzenie modelu badawczego i operacjonalizacja zmiennych badawczych

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-16 19:00:00

Dowiedz się więcej

Metodologia pisania dysertacji doktorskiej

Data zakonczenia szkolenia: 2022-08-11 20:30:00

Dowiedz się więcej

Z szuflady do biznesu – komercjalizacja wyników badań naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-30 18:30:00

Dowiedz się więcej

Jak skutecznie prezentować wyniki badań naukowych? – sztuka wystąpień publicznych

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-29 19:00:00

Dowiedz się więcej

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-25 20:00:00

Dowiedz się więcej

Jak napisać wysokiej jakości artykuł naukowy?

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-22 19:00:00

Dowiedz się więcej

Formułowanie hipotez

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-15 20:00:00

Dowiedz się więcej

Organizowanie działalności społecznej/samorządowej

Data zakonczenia szkolenia: 2021-11-04 20:30:00

Dowiedz się więcej

Budowanie, kierowanie oraz organizacja efektywnego zespołu

Data zakonczenia szkolenia: 2021-10-28 19:30:00

Dowiedz się więcej

Zostań Spidermanem, czyli o budowaniu sieci kontaktów w nauce i biznesie

Data zakonczenia szkolenia: 2021-10-21 18:00:00

Dowiedz się więcej

Dobór zmiennych i ich pomiar w badaniach naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2021-10-14 19:30:00

Dowiedz się więcej

Jak przygotować się do oceny śródokresowej?

Data zakonczenia szkolenia: 2021-10-11 18:00:00

Dowiedz się więcej

Moje metody popularyzowania nauki – Dawid Myśliwiec

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-27 19:00:00

Dowiedz się więcej

Formułowanie hipotez

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-26 20:00:00

Dowiedz się więcej

Jak napisać wysokiej jakości artykuł naukowy?

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-18 19:30:00

Dowiedz się więcej

3 Z dla Kariery! Zmobilizuj – się. Zaplanuj – mobilność. Zdobądź – grant Horyzont 2020/ Horyzont Europa.

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-16 16:00:00

Dowiedz się więcej

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-09 16:00:00

Dowiedz się więcej

Jak skutecznie prezentować wyniki badań naukowych?

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-05 20:00:00

Dowiedz się więcej

Studia doktoranckie a tryb uzyskania stopnia doktora

Data zakonczenia szkolenia: 2020-11-02 19:00:00

Dowiedz się więcej